Sắp điều tra hiện trạng phổ cập điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc

TTCN – Năm 2015, Bộ TT&TT sẽ chủ trì triển khai điều tra hiện trạng phổ cập điện thoại, Internet và nghe nhìn lần thứ hai. Cuộc điều tra này sẽ cập nhật hiện trạng sử dụng điện thoại, máy tính, Internet, máy thu thanh, máy thu hình trên toàn quốc.

Bộ TT&TT sắp triển khai điều ra thống kế hiện trạng phổ cập điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc 2015.

Văn phòng Chính phủ mới có công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chỉ đạo về đề nghị của Bộ TT&TT trong việc triển khai điều ra thống kế hiện trạng phổ cập điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc 2015.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp nguồn số liệu đã có, những mảng số liệu còn thiếu và thực sự cần thiết phải tổ chức điều tra hoặc kết hợp thêm với điều tra các nội dung cần thiết khác. Trên cơ sở đó, hoàn thiện phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2015 làm căn cứ xác định kinh phí thực hiện cuộc điều tra bảo đảm triệt để tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo Quyết định 803/QQD-TTg ngày 28/6/2012 về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia, điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn sẽ được Bộ TT&TT chủ trì tiến hành theo chu kỳ 5 năm đối với điều tra toàn bộ (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 0 và 5) và chu kỳ hàng năm đối với điều tra chọn mẫu.

Các cuộc điều tra này sẽ cập nhật hiện trạng sử dụng điện thoại, máy tính, Internet, máy thu thanh, máy thu hình ở các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đoàn thể, chính quyền, trường học, trạm y tế cấp xã; phát triển hạ tầng, mạng lưới của các doanh nghiệp, đài phát thanh và truyền hình. Kết quả điều tra là cơ sở để điều chỉnh, xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển thông tin và truyền thông ở từng giai đoạn phát triển.

Cuộc điều tra thống kê toàn quốc về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn lần đầu tiên đã được Bộ TT&TT tiến hành vào năm 2010 với các chỉ tiêu điều tra, thống kê khá tổng hợp. Cuộc điều tra này được thực hiện từ thời điểm 0h ngày 1/6/2010, tại hơn 20 triệu hộ gia đình với 80.540.819 nhân khẩu, 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các điểm Bưu điện văn hóa xã. 14 doanh nghiệp viễn thông, Internet có hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ, 67 đài PT-TH trên cả nước cũng được điều tra thống kê.

Kiều Nga
Theo ICTnews

Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *