Liên Hệ

PHÒNG QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG

Viễn Thông T&T

  • Địa chỉ:  Số 12 Đặng Tất, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại: 058.655.9999
  • Email: tincongnghe24h@gmail.com
  • Website: http://www.tintuccongnghe.net
  • Ghi chú: Liên hệ trong giờ hành chính.

PHÒNG BIÊN TẬP NỘI DUNG

Viễn Thông T&T

  • Địa chỉ: Số 12 Đặng Tất, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại: 01 687 687 687
  • Email: admin@tincongnghe24h.com
  • Website: http://www.tintuccongnghe.net
  • Ghi chú: Liên hệ 24/24h